Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρία μας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και ακολουθεί αυστηρή πολιτική ως προς αυτά. Δεσμευόμαστε να μην τα αποκαλύψουμε σε τρίτους, να μην τα δημοσιοποιήσουμε, πωλήσουμε, εκμισθώσουμε, ανταλλάξουμε ή με οποιοδήποτε τρόπο προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση τους. Μετά από αίτηση σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή παραχωρηθούν σε κανένα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του της εταιρίας ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΠΕ και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η όποια αναδημοσίευση σχεδίων, σημάτων λογοτύπων ή τροποποίηση, μεταποίηση, παραποίηση ή αντιγραφή εν μέρει ή όλων καθοιονδήποτε τρόπο προσβολή των δικαιωμάτων για τα έργα που φαίνονται στην παρούσα σελίδα, χωρίς έγγραφη συνένναιση της εταιρίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση κάθε ζημιάς που θα προκληθεί από τυχόν παραβίαση αυτών